1. Basis informatie 2. Contactinfo 3. Afronden

Snel prijzen nodig?

Met onze tijdsbesparende tool kunt u binnen 24 uur een offerte aanvragen en ontvangen.

Wat is de GDPR?

De GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel aan regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze nieuwe privacywetgeving verandert de nationale reglementeringen van alle Europese Lidstaten tot één nieuwe privacybeschermingswet.

Welke gegevens worden beschermd?

De nieuwe wet beschermt alle gegevens die iets over u als persoon zeggen. Dat gaat van uw naam, telefoonnummer, adres en woonplaats tot uw IP-adres, uw surfgeschiedenis, uw online winkelkarretje en wat u liket en sharet op social media. Er bestaat ook zoiets als “bijzondere persoonsgegevens”. Dit zijn gevoelige gegevens die extra beschermd moeten worden, zoals uw godsdienst of gezondheid.

Zodra u al die gegevens deelt met anderen, moeten er speciale regels gerespecteerd worden. Gegevens delen met anderen kan u natuurlijk op verschillende manieren doen.

De belangrijkste regel is dat bedrijven uw gegevens niet zomaar mogen verzamelen en gebruiken. Dat kan enkel voor specifieke, in de wet vastgelegde doelen. Ze mogen enkel gegevens verzamelen als dat effectief nodig is voor een goede dienstverlening en moeten duidelijk aangeven waarom ze uw gegevens verzamelen. 

Wie gegevens van anderen gebruikt en verzamelt, moet ook altijd kunnen aantonen dat dat zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk gebeurt. De GDPR gaat hier vrij ver in en legt heel wat verplichtingen op om een "zorgvuldige en veilige gegevensverwerking" te garanderen. Zo moet er altijd een dataregister worden opgesteld: een duidelijk document waarin staat welke gegevens worden bijgehouden, waar deze vandaan komen en met wie ze worden gedeeld. 

Bedrijven mogen niet zomaar eender wat bewaren en verwerken, laat staan doorspelen aan partners. Ze moeten ook een duidelijke privacyverklaring opstellen, waar u kan lezen wat ze verzamelen, waarvoor ze dat doen, of ze uw gegevens doorgeven aan anderen en  hoe lang ze die gegevens bijhouden. Die privacyverklaring moet in een heldere, eenvoudige taal worden opgesteld.

Wat houdt het verwerken van gegevens in?

Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Handelingen die er volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onder vallen, zijn oa: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens .

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×