1. Informations essentielles 2. Coordonnées 3. Compléter

Vous avez besoin de prix rapidement ?

Grâce à notre outil permettant de gagner du temps, vous pouvez demander et recevoir un devis dans les 24 heures.

Page d'accueil Blog Artori #produits-de-consommation #nx-cad #matrices-et-outils #teamcenter

Artori staat voor haalbare productinnovatie

Een product dat klaar is voor productie en de beoogde technische specificaties vervolledigt binnen het vooropgestelde budget. Een gestroomlijnd proces waarvoor je terecht kan bij Artori in Waregem. Wij gingen in gesprek met Steven Van den Bremt, Product Development Director bij Artori.

Als productarchitecten slagen Steven Van den Bremt en zijn collega Inge Demuynck erin om elk goed idee om te buigen in een kwalitatief afgewerkt product. ‘Maar daarvoor is meer nodig dan een correcte tekening of een mooie fotorealistische render. We begeleiden onze klanten eerst en vooral bij het opstellen van de “design brief”. Daarin staan alle eisen geprioritiseerd. Dit is direct ook de leidraad voor het volledige designproces. Op basis hiervan kan er gebrainstormd worden en kunnen productietechnologie en materiaal gekozen worden. De concepten die het best aansluiten bij de belangrijkste eisen worden omgezet in een rudimentaire 3D. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden van stuk- en matrijsprijs. Zo is de klant in een vroeg stadium van het ontwerpproces in staat om de (financiële ) haalbaarheid van het project in te schatten. Als de klant groen licht geeft kunnen we werken aan het design, steeds rekening houdende met de gekozen technologie. De engineeringfase volgt. Productieklare, foutloze files zijn voor Artori van levensbelang.

‘Het technische luik wordt bij ons volledig in-house gedaan. Ook de Siemens NX-software speelt hierin een grote rol. Tijdens de opstart van ons bedrijf hebben wij enkele andere mainstream softwarepakketten overwogen, maar de voorliefde en de ervaring die ik had met NX zorgde ervoor dat de keuze snel gemaakt was.’ verklaart Steven.

‘Tom, onze Mechanical Designer, werkte eerder met een ander softwarepakket, maar de overstap naar Siemens NX verliep vlekkeloos. Vanaf dag één begon hij mee te ontwerpen in NX. Vooral de online-cursus, Xcelerator Academy, zorgt ervoor dat Tom snel stappen zet in het softwarepakket. Zelf gebruikt Steven de Xcelerator Academy ook nog af en toe als naslagwerk voor bepaalde onderwerpen waarin hij zich wil verdiepen.

‘Met een basislicentie van NX CAD geraak je qua surfacing al héél ver, je kan er al complexe projecten mee tekenen.’ volgens Steven. Naast de Sheetmetal module is ook de Synchronous Modeling heel performant en inzetbaar voor Artori, vooral omdat bv. het bewerken van STEP-files of andere formaten kinderspel wordt. Het is niet alleen handig, maar er wordt ook heel wat tijd mee gewonnen.

Naast NX CAD wordt er ook met KeyShot gewerkt. ‘Voor ons is het meestal duidelijk hoe het product er zal uitzien aan de hand van de beelden in NX, maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom is KeyShot voor ons de ideale oplossing om een visuele en fotorealistische weergave te presenteren van het eindproduct. Dit bleek al verschillende keren van goudwaarde bij onze projecten. Uiteindelijk is het zelfs een gewoonte geworden, want nu gebruiken we de renders in elke productpresentatie. We zien zelfs dat enkele klanten de beelden reeds gebruiken voor hun catalogus, handleiding,...’besluit de Product Development Director bij Artori.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×